fbpx Skip to content

O Fundacji

Kim jesteśmy?

Jesteśmy fundacją działającą na terenie Warmii – na początek głównie Barczewa, jednak na naszych wydarzeniach mile widziani są także mieszkańcy innych okolic. Powstaliśmy z przywiązania, zaangażowania i miłości do Warmii i tutejszej społeczności. Chcemy działać z ludźmi i dla ludzi!

Co robimy?

Jesteśmy fundacją organizującą projekty i wydarzenia na rzecz mieszkańców. Chcemy zauważać i odpowiadać na aktualne potrzeby Warmianek i Warmiaków. Rozwijamy pod naszymi skrzydłami zaangażowane społecznie media lokalne. Od kwietnia 2022 nasza fundacja zajmuje się produkcją programu lokalnego z prawie 30-letnią historią znanego z sieci Macrosat.

Czemu formuła fundacji?

Nasze plany sięgają dalej! Od dawna chodziły nam po głowach pomysły, których nie dało się zrealizować w ramach Mecenatu Macrosat. Założyliśmy więc oddzielną fundację, która przejmie funkcje Mecenatu Macrosat i innych działań wspierających lokalną społeczność podejmowanych od lat przez tą firmę. Jesteśmy wspierani finansowo i organizacyjnie przez Macrosat, jednak nowa, niezależna forma prawna daje nam więcej możliwości oraz znacząco poszerza nasze działania!

Jakie przedsięwzięcia?

Wierzymy w możliwości Warmii Wschodniej i zamieszkującej ją osób. Chcemy na tym potencjale tworzyć przedsięwzięcia kulturalne, rekreacyjne, edukacyjne, historyczno-regionalne i wiele innych. Chcemy, by każdy odnalazł tu coś dla siebie – rodziny z dziećmi, seniorzy i seniorki, dorośli czy młodzież. W tym celu zebraliśmy zespół, który od początku kwietnia 2022 pracuje nad projektami i wydarzeniami dla Was.

Nasze główne cele

Fundacja działa na rzecz rozwoju społeczno-ekonomicznego potencjału regionu. 

Chcemy to realizować poprzez:

  • prowadzenie apolitycznych mediów lokalnych, w tym szczególnie programu telewizyjnego,
  • organizację wydarzeń kulturalnych, turystyczno-krajoznawczych, edukacyjnych i innych,
  • pielęgnowanie historii, tradycji i dziedzictwa regionu, 
  • popularyzację ekologii, zdrowego trybu życia, wartości demokratycznych i patriotyzmu lokalnego,
  • współpracę na rzecz wspólnych celów w szeroko zakrojonych partnerstwach.

Nasz zespół

Za każdym, nawet najmniejszym, działaniem fundacji stoi praca naszego zespołu.

Działamy w podziale na dwa, ściśle ze sobą współpracujące zespoły – projektowy i medialny.

Beata Jakubiak
prezeska fundacji

Katarzyna Żbikowska (czasowo na zwolnieniu)
specjalistka ds. projektów i mediów

Mariusz Bojarowicz
szef działu medialnego, redaktor naczelny

Grzegorz Kacprowicz
specjalista ds. projektów i mediów

Robert Nitkiewicz
specjalista ds. mediów

Aleksandra Kacprowicz
współpracowniczka fundacji

Michał Kacprowicz
współpracownik fundacji

Krzysztof Kacprowicz
założyciel

Julita Kacprowicz
założycielka

Finansowanie

Dlaczego moja darowizna jest ważna?

Działania naszej fundacji są finansowane z różnych źródeł – jednym z najważniejszych są Twoje datki i darowizny.  Dzięki nim możemy budować niezależność naszej fundacji i finansować więcej działań. Wiele grantów i dotacji wymaga także od nas wkładu własnego – darowizny są do tego konieczne.

Co to znaczy, że nie działamy dla zysku?

Zgodnie z polskim prawem fundacje nie działają dla zysku. Nie ma możliwości prawnej wypłacenia zysku (dywidendy) z fundacji. Dzięki temu możesz mieć pewność, że Twoje darowizny zostaną wydane wyłącznie na działania statutowe fundacji.

Kto kontroluje wydatki fundacji?

Nasze sprawozdania finansowe są kontrolowane przez organy takie jak:

  • Krajowa Administracja Skarbowa,
  • Urząd Skarbowy,
  • Krajowy Rejestr Sądowy.

Zobowiązujemy się także do publikowania corocznych sprawozdań finansowych na naszej stronie internetowej, tak aby każdy mógł się z nimi zapoznać.